До нас, на Броварщину


Цікава стаття 2015

 
Згадується Світильне і наступного після другої татарської навали Менглі-Гірея 1483 р. Невмируще село.2Сотницький хутір — це хутір сотника Гаркуші. Ім'я Кирика нам теж відоме. З 1616 р. княжицькі землі належать Кирику