До нас, на Броварщину


Цікава стаття 2015

 
Згадується Світильне і наступного після другої татарської навали Менглі-Гірея 1483 р. Невмируще село.2Можна сказати, що маємо справу з найбільш давнім автохтонним слов'янським населенням, яке зберігало залишки можливо ще трипільської традиції господарювання.